Od 19 kwietnia wchodzą w życie, nowe regulacje w obszarze sportu. Możemy na kortach tenisowych trenować pod warunkiem, że jest to na powietrzu oraz, że na obiekcie nie przekroczymy 25 osób. Prosimy uwzględniać zakres temperatur i pogodę panującą na zewnątrz, przy wyborze stroju na trening. Dni są coraz cieplejsze, ale wieczory potrafią być jeszcze chłodne. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Kadra TCPCzytaj więcej.

Zgodnie z rozporządzeniami rządu i wytycznymi PZT. W treningach tenisowych mogą brać udział: „Zgodnie z § 10 ust. 15 Rozporządzenia* organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna, w ramach następujących 5 (pięciu) wyjątków tj. w przypadku:sportu zawodowego (definicja poniżej), lubzawodników pobierających stypendium sportowe (szczegóły poniżej), lub zawodników będących członkami:– kadry narodowej– reprezentacji olimpijskiej, lub– reprezentacji paraolimpijskiej, lubzawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej (definicja poniżej), lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy czyli w przypadku tenisa Polski Związek Tenisowy.” Zawodnicy Tenis10, czyli do 10 roku życia mogą wyrobić licencję bezpłatnie pod adresem strony REJESTRACJA TENISCzytaj więcej.