Trenować w trakcie kwarantanny mogą zawodnicy.

Zgodnie z rozporządzeniami rządu i wytycznymi PZT. W treningach tenisowych mogą brać udział:

„Zgodnie z § 10 ust. 15 Rozporządzenia* organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna, w ramach następujących 5 (pięciu) wyjątków tj. w przypadku:
sportu zawodowego (definicja poniżej), lub
zawodników pobierających stypendium sportowe (szczegóły poniżej), lub zawodników będących członkami:
– kadry narodowej
– reprezentacji olimpijskiej, lub
– reprezentacji paraolimpijskiej, lub
zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej (definicja poniżej), lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy czyli w przypadku tenisa Polski Związek Tenisowy.”

Zawodnicy Tenis10, czyli do 10 roku życia mogą wyrobić licencję bezpłatnie pod adresem strony REJESTRACJA TENIS 10

Należy podąć dane osobowe, zaznaczyć województwo Mazowieckie oraz Klub TCP Sport SP. ZO.O.

Koszt licencji dla młodzieży powyżej 10 roku życia to 120 PLN. Aby wyrobić licencję należy wejść na link rejestracji PZT kliknij TU

a następnie kliknąć rejestracja w prawym górnym rogu, jak zaznaczone na zdjęciu:

Następnie należy wypełnić pola osobowe dotyczące dziecka, dla którego wypełniamy wniosek. Zaznaczyć pole „Zawodnik” i wybrać typ licencji „Podstawowa”

W polach Związek WZT (Wojewódzki Związek Tenisowy) należy zaznaczyć „Mazowieckie” oraz w w polu Klub zrzeszony TCP Sport SP. ZO.O. – ta spółka odpowiada za szkolenie tenisowe.

Otrzymanie licencji upoważnia, w przypadku młodzieży, do odbywania treningów sportowych.

Mamy nadzieję, że spotka się taka propozycja ze zrozumieniem z państwa strony. Klub był zamknięty przez 3 miesiące, odwołaliśmy obóz młodzieżowy, bo nierealne było spełnienie wymogów sanitarnych. Chcemy przestrzegać prawa, niezależnie od tego czy się z nim zgadzamy czy nie. Myśleliśmy, że po kwarantannie do 18 stycznia będziemy mogli bardziej normalnie funkcjonować. Jedyną drogą teraz, jest wyrobienie licencji na najbliższy czas, bo nie wiemy ile to może potrwać. Pozostaniecie w tenisie na lata, w co gorąco wierzymy, więc ta licencja i tak jest czymś co możemy potraktować, jako mobilizację do większego wysiłku i docenienia tego, że możemy się wspólnie spotkać na kortach i pracować nad lepszym zdrowiem i wynikami sportowymi.

Kadra Tcpoland.

Be Sociable, Share!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.